Produktbereiche

Регулиране  на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
"i - T r o n ic" - стаен термостат за контрол на климата
" R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата "Synet CR" - хидравличен баланс
Вентили "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Вентили за големи дебити
Луксозни радиаторни вентили
Exclusive radiator valves [EN] - нов - 229,71 KB
Вентили, компоненти и принадлежности за еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки за радиатори с интегрирани разпределители
Вентилни вложки
„Hycocon“ - нов - 820,86 KB
Thermostatic radiator valves [EN] 671,07 KB
Вентили за ръчно регулиране
Фитинги за радиатори с интегриран разпределител
Секретни вентили за стандартни радиатори
Принадлежности за радиатори
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Стайни термостати с радиопредаватели, радиоприемници
Задвижващи устройства
Регулиращи станции  "Regufloor"
Разпределителни колектори - отделни компоненти
Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Return temperature limiter [EN] - нов - 263,18 KB
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
"Hycoflow"  - щранг регулиращи вентили с показание на дебита
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
Вентили за охладителни инсталации "КТВ"
" OV-DMC  3", OV-DMC 2" и  " OV-DMC P"  - измервателни системи
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Свързване на топлинни източници.  Захранване на отоплителен кръг
Станции за котелна връзка " Regumat 220/280" DN 40/50
С танции за термично регулирани повърхностни отопления " Regumat F/FR"
С танции за котли на твърдо гориво " Regumat RTA"
Продукти за инсталации с термопомпи
Топломер "Regumat S/M3-180" DN 25
Принадлежности за  "Regumat"
"HydroFixx" Hydronic header/distributor combination for “Regumat 220/280” DN 40/50 [EN] - нов - 1,62 MB
"HydroFixx" Hydronic header/distributor combination for “Regumat” DN 25 [EN] - нов - 1,6 MB
"HydroFixx" Hydronic header/distributor combination for “Regumat” DN 32 with pump ball valve [EN] - нов - 1,63 MB
"HydroFixx" Hydronic header/distributor combination for “Regumat” DN 32 without pump ball valve [EN] - нов - 1,6 MB
“HydroFixx” Hydronic header/distributor combination for “Regumat” DN 20 [EN] - нов - 1,62 MB
“MonoFixx” Hydronic header/distributor combination for “Regumat” DN 25 [EN] - нов - 1,58 MB
“Regtronic EH” Heating circuit controller [EN] - нов - 1,62 MB
“Regtronic RH-B” Heating circuit controller [EN] - нов - 1,76 MB
“Regucirc M” Circulation station [EN] 2,3 MB
Bronze distributor, 2-fold DN 25 [EN] 78,42 KB
Bronze module distributor DN 25 [EN] 251,38 KB
Hydronic header DN 25 [EN] - нов - 1,58 MB
Hydronic header DN 32 [EN] - нов - 1,58 MB
Individual room temperature control [EN] 275,88 KB
Stations “Regumat-130” DN 25 [EN] - нов - 2,01 MB
Steel compact distributor DN 25 [EN] 208,96 KB
Steel distributor for “Regumat 220/280” DN 40/DN 50 [EN] - нов - 1,65 MB
Steel distributor for “Regumat” DN 20 [EN] - нов - 1,63 MB
Steel distributor for “Regumat” DN 25 [EN] - нов - 1,66 MB
Steel distributor for “Regumat” DN 32 with pump ball valve [EN] - нов - 1,76 MB
Steel distributor for “Regumat” DN 32 without pump ball valve [EN] - нов - 1,61 MB
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Системи за питейна вода " Aquanova-System"
С ферични кранове за питейна вода  "Optibal TW"
Т ермостатичен циркулационен вентил за студена вода " Aquastrom K"
Т ермостатични смесителни вентили  "Brawa-Mix"
Станция за промиване  "Regudrain"
Разпределителна система за питейна вода  "Aquamodul"
Преходи за присъединяване
Домашни водопроводни станции. Станция за допълване на отоплителна инсталация
Domestic water station [EN] - нов - 1,67 MB
Филтри за вода  "Aquanova" 
Water filters "Aquanova" [EN] - нов - 1,75 MB
Арматура за омекотяване на водата
Bypass isolating valve [EN] - нов - 1,61 MB
Bypass mixing valve DN 25 [EN] - нов - 1,81 MB
Bypass mixing valve DN 32 [EN] - нов - 1,72 MB
Bypass mixing valve DN 50 [EN] - нов - 1,71 MB
Системи за соларна енергия
"OKP"  и "OKF" - колектори и принадлежности
"Solar"  - диафрагмени разширителни съдове за системи за соларна енергия
Адаптори  „Система Combi“
Система за прес-връзки "Cofit P" (бронз)
Крепежни елементи и принадлежности за тръби
Smart Home, централизирани системи за регулиране на сгради и специални електронни регулатори
Домашна автоматизация "DynaTemp HA"
Автоматизация на сгради "DynaTemp BA" Регулатор на температурата в отделни помещения - децентрализирано през система Bus  "CR-BS"
Автоматизация на сгради "DynaTemp BA" Регулиране на температурата в отделни помещения - централно през система Bus  "CR-BX"
Автоматизация на сгради "DynaTemp BA" Свързване на станции за топлоизточник/отоплителен кръг и системи за соларна енергия " CS-BS"
Арматура за нафта