Regumaq X
Regumaq X
Топла вода за битови нужди: Надеждно, хигиенично, навреме - just in time.

“European Product Design Award” for the “pinox” thermostat
“pinox” wins the “European Product Design Award 2018”
The “pinox” receives a “gold” award in the international design competition “The European Product Design Award”

"i-Tronic" / "R-Tronic"
"i-Tronic" / "R-Tronic"
Подходящият вътрешен климат се отразява положително върху здравето и работоспособността ни.

Промишлени сгради
Промишлени сгради
Сградите, използвани в промишлеността изискват енергийно-ефективни системи за отопление.