Промишлени сгради

Повърхностното отопление дава възможност за уравновесен температурен профил при големи височини на помещенията. Поради тази причина в новото строителство като производствени халета или логистични центрове, за енергийно-ефективен топлопренос все по-често се използват системи за индустриално повърхностно отопление. То се вгражда директно в бетоновия под на сградите. Ценното пространство в халетата не се губи. Чрез системата за индустриално повърхностно отопление "Cofloor", Oventrop предлага икономична и функционална отоплителна система. Едно от важните преимущества на системата на Oventrop е високата енергийна ефективност на базата на ниски температури в подаващата линия. Така могат да бъдат използвани и алтернативни източници на енергия и/или индустриалната процесна топлина (отпадъчна топлина). Индустриалното повърхностно отопление на Oventrop създава комфортно и равномерно температурно ниво. Топлината от излъчване се транспортира равномерно там, където е необходима - в работните зони или зоните за престой. До минимум се свеждат турбулентността на въздуха и на праха, както и концентрирането на вредни вещества.

Чрез интегрирането на системата в етапа на изграждане, повърхностното отопление позволява изграждането на възможно най-големи архитектурни помещения, които гарантират оптимално използване на халетата. Регулаторите на Oventrop за индустриално повърхностно отопление могат да бъдат свързани със системата за управление на сградата. Всички настройки на подовото отопление могат да бъдат направени централно.
Чрез системата за индустриално повърхностно отопление "Cofloor", Oventrop предлага цялостна система от един производител. Към нея спадат тръбите, разпределителните колектори, регулаторите, както и редица принадлежности. Месинговият разпределителен колектор "Multidis SFI" е разработен специално за индустриално повърхностно отопление.

Oventrop подпомага строителите, проектантите и статистиците също и по време на проектирането на индустриалното повърхностно отопление. На разположение за изтегляне в интернет - www.oventrop.bg - има изчислителен софтуер и помощни материали за проектирането.


Предимства на индустриалното повърхностно отопление на Oventrop

цялостна система от един производител
оптимална система за оползотворяване на енергия от алтернативни източници и на процесна топлина
централно регулиране на общата отоплителна инсталация
интегриране в системата за автоматизация на сградата
равномерно и комфортно разпределение на топлината
енергийно-ефективен климат в помещенията
сведенa до минимум турбулентност на въздуха и праха, малко замърсяващи вещества
няма загуба на пространство
системите могат да бъдат изпълнени както за случай на отопление, така и на охлаждане
Услуги:
Помощ при изчисленията и проектирането
публикувано на: 01.12.2015