Продуктови групи

Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
Термостати
"i - T r o n ic" - стаен термостат за контрол на климата
"R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата, wibutler-Gateway и хидравличен баланс
Вентили "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Луксозни радиаторни вентили
Свързващи фитинги "Multiblock T/T-RTL" за радиатори с централна връзка
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Станции за котелна връзка "Regumat 130/180" DN 20/25/32
Станции за подгряване на питейна вода  "Regumaq X/XZ/XH/K"
Продукти за локално и централно топлоснабдяване