Produktbereiche

Регулиране  на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
Стайни термостати
Задвижващи устройства
" R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата " OVgateway"   и хидравличен баланс
Вентили "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Вентили за ръчен хидравличен баланс
Луксозни радиаторни вентили
" Unofix" - саниране на еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки за радиатори с интегрирани разпределители
Фитинги за радиатори с интегриран разпределител
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
"Hydrocontrol"  - регулиращи и изолиращи вентили
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
"Flypass"  - свързващи системи, вентили и фитинги
"Tri-M", "Tri-D", "Tri-CTR" Двупътни и трипътни вентили, температурни регулатори
Стайни термостати, задвижващи устройства
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Системи за питейна вода " Aquanova-System"
Резервоари
Енергоспестяващи централи  "Regucor WHS/WH"
Smart Home, централизирани системи за регулиране на сгради и специални електронни регулатори
Арматура за нафта
Heating Oil Equipment [EN] - нов - 1,13 MB
Нови прегледи на продуктите (последно въведени данни: 07/2018)
"Tri-CTR" Universal three-way valve Mixing/Diverting [EN] - нов - 1,99 MB
“DynaTemp” Centralised building control [EN] - нов - 5,07 MB
“Optibal” Ball valves, "Optibal TW" Ball valves for potable water, "Optibal PK" Isolating set with thermometers [EN] - нов - 3,32 MB
“Unibox E BV” Individual room temperature control with bypass for underfloor heating systems without distributor/collector according to DIN EN 1264, “Unibox RLA” Isolating box, “Floorbox” for the connection of an underfloor heating system without distributor/collector in multi-storey buildings [EN] - нов - 384,16 KB
“Unibox” Individual room temperature control and limitation of return temperature in surface heating systems [EN] - нов - 931,26 KB
Circulation stations “Regucirc“ - for monovalent storage cylinders - for bivalent storage cylinders [EN] - нов - 3,37 MB
Heating Oil Equipment [EN] - нов - 1,13 MB
Isolating and regulating valves - Heating and cooling for plant and industrial engineering [EN] - нов - 2,47 MB
Isolating and regulating valves for the shipbuilding industry [EN] - нов - 262,97 KB
Thermostats „vindo TH“ and „vindo TD“ [EN] - нов - 333,57 KB
Valves, actuators and systems for building automation [EN] - нов - 5,38 MB
„i-Tronic“ / „R-Tronic“ Енергоспестяване и оптимизация на климата в помещението чрез минимални инвестиции - нов - 7,65 MB
pinox Термостатът - нов - 1,14 MB
Автоматичен хидравличен баланс чрез „Q-Tech“ - нов - 7,36 MB
Балансиране на дебита, налягането и температурата - нов - 17,32 MB
Вентили „Multiblock“ за радиатори и комбинация от радиатор и повдово отопление - нов - 5,06 MB
Електронни домашни станции „Regudis W-HTE“ - нов - 8,78 MB
Инструкции за монтаж Разпределител от неръждаема стомана “Multidis SF” за повърхностно отопление и охлаждане - нов - 408,68 KB
Комбинирани регулиращи вентили „Cocon QTZ“ PN 25 „Cocon QTR/QFC“ PN 16/PN 25 - нов - 6,64 MB
Повърхностно отопление и охлаждане „Unidis“ Система с децентрализирано разпределение - нов - 11,61 MB
Разпределение и хигиена на питейна вода - нов - 9,54 MB
Свързваща арматура „Flypass 4TZ“ Регулиране и техническо обслужване на FanCoil-инсталации - нов - 1,48 MB
Системи за локално и централно топлоснабдяване - нов - 8,1 MB
Соларна енергия Станции, регулатори, колектори и принадлежности Услуги. Софтуер - нов - 9,15 MB
Станции за свързване на отоплителна инсталация - нов - 797,48 KB
Термостати и вентили за радиатори - нов - 9,68 MB