Продуктови области

Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
Стайни термостати
Вентили "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Вентили за ръчен хидравличен баланс
Луксозни радиаторни вентили
" Unofix" - саниране на еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки за радиатори с интегрирани разпределители
Фитинги за радиатори с интегриран разпределител
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
unibox_en_2020_01_web_pdf [EN] - нов - 911,14 KB
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
unibox_en_2020_01_web_pdf [EN] - нов - 911,14 KB
"Unidis"  - система за повърхностно отопление  с децентрализирано разпределение
Разпределителни колектори за повърхностно отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
"Hydrocontrol"  - регулиращи и изолиращи вентили
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
Двупътни и трипътни вентили, температурни регулатори  "Tri-M", "Tri-D", "Tri-CTR"
Стайни термостати, задвижващи устройства
И змервателни системи  " OV-DMC  3"
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
С ферични кранове "Optibal"
"Optibal” Ball valves [EN] - нов - 584,4 KB
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Станции за котелна връзка "Regumat 130/180" DN 20/25/32
Домашни станции  "Regudis W"
Станции за подгряване на питейна вода  "Regumaq X/XZ/XH/K"
Друга арматура
"Optibal” Ball valves [EN] - нов - 584,4 KB
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Адаптори  "Com bi -Sy ste m"
Системи за питейна вода " Aquanova-System"
С ферични кранове за питейна вода  "Optibal TW"
"Optibal” Ball valves [EN] - нов - 584,4 KB
Станция за промиване  "Regudrain"
p_regudrain_en_pdf [EN] - нов - 704,58 KB
Арматура за нафта
Heating oil technology [EN] - нов - 1,35 MB
Smart Home, централизирани системи за регулиране на сгради и специални електронни регулатори
Услуги
Нови прегледи на продуктите (последно въведени данни: 02/2020)
"Combi-System", "Copipe" Composition pipe, "Cofit" Connection system [EN] - нов - 5,78 MB
"Optibal” Ball valves [EN] - нов - 584,4 KB
"OVbalance Home" Automatic balancing, smart control [EN] - нов - 447,28 KB
"OV-DMC 3" Measuring system [EN] - нов - 657,91 KB
“Multiflex” fittings for radiators: important advantages in detail and in combination with “Ofix CEP” – snap & seal – Connection system [EN] - нов - 490,47 KB
“Unibox” Individual room temperature control and return temperature limitation in surface heating systems [EN] - нов - 730,11 KB
Electric room thermostats Heating and cooling [EN] - нов - 712,59 KB
Flow, pressure and temperature balancing [EN] - нов - 3,99 MB
Heating oil technology [EN] - нов - 1,35 MB
Isolating and regulating valves - Heating and cooling for plant and industrial engineering [EN] - нов - 2,47 MB
mote 200 Wireless thermostat with bluetooth interface and control via app [EN] - нов - 261,15 KB
Oventrop - Building Information Modeling (BIM) [EN] - нов - 1,07 MB
p_regudrain_en_pdf [EN] - нов - 704,58 KB
Radia-Set Valves and accessories for radiators with integrated distributors [EN] - нов - 349,66 KB
Thermostatic valves “Series AV9” for manual hydronic balancing [EN] - нов - 774,74 KB
Thermostats “Uni SH” / “pinox H ” and fittings “Multiblock T/TF” for modern radiators and towel radiators [EN] - нов - 623,94 KB
unibox_en_2020_01_web_pdf [EN] - нов - 911,14 KB
Unofix” Refurbishment set for one pipe heating systems with good benefit/cost ratio [EN] - нов - 849,73 KB
„i-Tronic“ / „R-Tronic“ Енергоспестяване и оптимизация на климата в помещението чрез минимални инвестиции - нов - 7,65 MB
„i-Tronic“ / „R-Tronic“ Енергоспестяване и оптимизация на климата в помещението чрез минимални инвестиции - нов - 7,65 MB
„Regumat“ – станции за свързване на топлинни източници с отоплителния кръг - нов - 21,09 MB
6-пътен сферичен вентил „Optibal W6“ за отопление/охлаждане - нов - 3,65 MB
Автоматичен хидравличен баланс чрез „Q-Tech“ - нов - 7,36 MB
Вентили „Multiblock“ за радиатори и комбинация от радиатор и повдово отопление - нов - 5,06 MB
Домашни станции „Regudis W“ - нов - 27,25 MB
Електронни домашни станции „Regudis W-HTE“ - нов - 8,78 MB
Комбинирани регулиращи вентили „Cocon QTZ“ PN 25 „Cocon QTR/QFC“ PN 16/PN 25 - нов - 6,64 MB
Повърхностно отопление и охлаждане „Cofloor” Системи с разпределителен колектор - нов - 24,92 MB
Разпределение и хигиена на питейна вода „Aquanova-System“ - нов - 32,1 MB
Система за питейна вода „Aquanova-System“ - нов - 16,8 MB
Системи за локално и централно топлоснабдяване - нов - 8,1 MB
Термостати и вентили за радиатори - нов - 9,68 MB