Produktbereiche

Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
Стайни термостати
Задвижващи устройства
"R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата "OVgateway" и хидравличен баланс
Вентили "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Вентили за ръчен хидравличен баланс
Луксозни радиаторни вентили
" Unofix" - саниране на еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки за радиатори с интегрирани разпределители
Фитинги за радиатори с интегриран разпределител
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
"Tri-M", "Tri-D", "Tri-CTR" Двупътни и трипътни вентили, температурни регулатори
Стайни термостати, задвижващи устройства
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Резервоари
Енергоспестяващи централи  "Regucor WHS/WH"
Арматура за нафта
Smart Home, централизирани системи за регулиране на сгради и специални електронни регулатори
Нови прегледи на продуктите (последно въведени данни: 01/2019)