Produktbereiche

Регулиране  на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
Стайни термостати
Задвижващи устройства
" R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата "Synet CR" - хидравличен баланс
Вентили "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Вентили за ръчен хидравличен баланс
Луксозни радиаторни вентили
" Unofix" - саниране на еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки за радиатори с интегрирани разпределители
Фитинги за радиатори с интегриран разпределител
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
"Hydrocontrol"  - регулиращи и изолиращи вентили
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
"Tri-M", "Tri-D", "Tri-CTR" Двупътни и трипътни вентили, температурни регулатори
Стайни термостати, задвижващи устройства
" OV-DMC  3", OV-DMC 2" и  " OV-DMC P"  - измервателни системи
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Свързване на топлинни източници.  Захранване на отоплителен кръг
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Системи за питейна вода " Aquanova-System"
Резервоари
Енергоспестяващи централи  "Regucor WHS/WH"
Адаптори  „Система Combi“
Smart Home, централизирани системи за регулиране на сгради и специални електронни регулатори
Арматура за нафта
Нови прегледи на продуктите (последно въведени данни: 09/2017)