Produktbereiche

Регулиране  на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
Стайни термостати
Задвижващи устройства
" R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата " OVgateway"   и хидравличен баланс
Вентили "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Вентили за ръчен хидравличен баланс
Луксозни радиаторни вентили
" Unofix" - саниране на еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки за радиатори с интегрирани разпределители
Фитинги за радиатори с интегриран разпределител
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
"Tri-M", "Tri-D", "Tri-CTR" Двупътни и трипътни вентили, температурни регулатори
Стайни термостати, задвижващи устройства
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Резервоари
Енергоспестяващи централи  "Regucor WHS/WH"
Арматура за нафта
p_oil_valves_en.pdf [EN] - нов - 1,36 MB
Smart Home, централизирани системи за регулиране на сгради и специални електронни регулатори