Продуктови групи

Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
Стайни термостати
Вентили "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Вентили за ръчен хидравличен баланс
Луксозни радиаторни вентили
" Unofix" - саниране на еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки за радиатори с интегрирани разпределители
Фитинги за радиатори с интегриран разпределител
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
"Unidis"  - система за повърхностно отопление  с децентрализирано разпределение
Разпределителни колектори за повърхностно отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
Двупътни и трипътни вентили, температурни регулатори  "Tri-M", "Tri-D", "Tri-CTR"
Стайни термостати, задвижващи устройства
И змервателни системи  " OV-DMC  3"
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
С ферични кранове "Optibal"
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Станции за подгряване на питейна вода  "Regumaq X/XZ/XH/K"
Друга арматура
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Системи за питейна вода " Aquanova-System"
С ферични кранове за питейна вода  "Optibal TW"
Станция за промиване  "Regudrain"
Арматура за нафта
Smart Home, централизирани системи за регулиране на сгради и специални електронни регулатори