Продуктова група
Стокова група
Продуктова група

Сита за филтри

Сита за филтри

  Кратко описание
Филтриращ патрон филц, 50 - 75 µm Филтриращ патрон филц, 50 - 75 µm
Артикулен номер 2126200
  Кратко описание
Филтриращ патрон сито от никел 100-150 µm Филтриращ патрон сито от никел 100-150 µm
Артикулен номер 2126100
  Кратко описание
Филтриращ патрон синтерован бронз Sika 0, 50 - 100 µm Филтриращ патрон синтерован бронз Sika 0, 50 - 100 µm
Артикулен номер 2126051
  Кратко описание
Адаптор за преоборудване на патрон за филтър Адаптор за преоборудване на патрон за филтър
Артикулен номер 2120691
  Кратко описание
Патрон за филтър PN 10, 25 µm Патрон за филтър PN 10, 25 µm
Артикулен номер 2126400
  Кратко описание
Инструмент за патрон за филтър Инструмент за патрон за филтър
Артикулен номер 2126695