Продуктова група
Стокова група
Продуктова група

 " Regusol X-Uno 25 "

" Regusol X-Uno 25 "

Арматурна група с топлообменник и електронен регулатор, 1 връзка към кръг на зареждане