Продуктова група
Стокова група
Продуктова група

 " Regusol X-Duo 25 "

" Regusol X-Duo 25 "

Арматурна група с топлообменник и електронен регулатор, 2 връзки към кръг на зареждане