Продуктова група
Стокова група
Продуктова група

Комплекти принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR", "Tri-M TR" и "Tri-CTR"

Комплекти принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR", "Tri-M TR" и "Tri-CTR"

  Кратко описание
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 15, 3 прехода за запояване 15 mm Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 15, 3 прехода за запояване 15 mm
Артикулен номер 1130191
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 20, 3 прехода за запояване 15 mm
Артикулен номер 1130192
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 20, 3 прехода за запояване 18 mm
Артикулен номер 1130193
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN20, 3 прехода за запояване 22 mm
Артикулен номер 1130194
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 25, 3 прехода за запояване 28 mm
Артикулен номер 1130195
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 40, 3 прехода за запояване 35 mm
Артикулен номер 1130196
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 40, 3 прехода за запояване 42 mm
Артикулен номер 1130197
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 50, 3 прехода за запояване 54 mm
Артикулен номер 1130198
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 32, 3 прехода за запояване 35 mm
Артикулен номер 1130199
  Кратко описание
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 15, 3 резбови прехода R ½ Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 15, 3 резбови прехода R ½
Артикулен номер 1130291
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 20, 3 резбови прехода R ½
Артикулен номер 1130292
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 20, 3 резбови прехода R ¾
Артикулен номер 1130293
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 25, 3 резбови прехода R 1
Артикулен номер 1130294
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 40, 3 резбови прехода R 1¼
Артикулен номер 1130295
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 40, 3 резбови прехода R 1½
Артикулен номер 1130296
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 50, 3 резбови прехода R 2
Артикулен номер 1130298
Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR" за вентил DN 32, 3 резбови прехода R 1¼
Артикулен номер 1130299