Продуктова група
Стокова група
Продуктова група

 Вентили "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни

Вентили "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни

  Кратко описание Номинален размер
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 15, G ¾ x G ¾, с източване, бронз Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 15, G ¾ x G ¾, с източване, бронз
Артикулен номер 4208204
15
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 20, G 1 x G 1, с източване, бронз
Артикулен номер 4208206
20
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 25, G 1¼ x G 1¼, с източване, бронз
Артикулен номер 4208208
25
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 32, G 1½ x G 1½, с източване, бронз
Артикулен номер 4208210
32
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 40, G 1¾ x G 1¾, с източване, бронз
Артикулен номер 4208212
40
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 50, G 2⅜ x G 2⅜,  с източване, бронз
Артикулен номер 4208216
50
  Кратко описание Номинален размер
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 15, G ¾ x G ¾, без източване, бронз Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 15, G ¾ x G ¾, без източване, бронз
Артикулен номер 4207804
15
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 20, G 1 x G 1, без източване, бронз
Артикулен номер 4207806
20
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 25, G 1¼ x G 1¼, без източване, бронз
Артикулен номер 4207808
25
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 32, G 1½ x G 1½, без източване, бронз
Артикулен номер 4207810
32
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 40, G 1¾ x G 1¾, без източване, бронз
Артикулен номер 4207812
40
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 50, G 2⅜ x G 2⅜, без източване, бронз
Артикулен номер 4207816
50
  Кратко описание Номинален размер
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN15, G 1" x G 1" без източване, бронз Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN15, G 1" x G 1" без източване, бронз
Артикулен номер 4208363
15
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 20, G 1¼ x G 1¼, без източване, бронз
Артикулен номер 4208364
20
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 25, G 1½ x G 1½, без източване, бронз
Артикулен номер 4208365
25
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 32, G 2 x G 2, без източване, бронз
Артикулен номер 4208366
32
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 40, G 2¼ x G 2¼, без източване, бронз
Артикулен номер 4208367
40
Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни DN 50, G 2¾ x G 2¾, без източване, бронз
Артикулен номер 4208368
50