Продуктова група
Подгрупа
Article group

Вентили за ръчен хидравличен баланс

Вентили за ръчен хидравличен баланс

Термостатни вентили " AV 9"
безстепенна предварителна настройка
Термостатни вентили "АF"
с фина предварителна настройка
Термостатни вентили "АF"
с фина предварителна настройка, външна резба
Термостатни вентили " ADV  9 "
с двойна функция и безстепенна предварителна настройка
Термостатни вентили " RFV 9"
къс модел, безстепенна предварителна настройка