Продуктова група
Продуктова група
Продуктова група

Разпределителни колектори за повърхностно отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"

Разпределителни колектори за повърхностно отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"

Разпределителен колектор от неръждаема стомана  "Multidis SF"
с интегрирани регулиращи вложки в подаващата линия
Разпределителен колектор от неръждаема стомана  "Multidis SF"
с интегрирани вложки за измерване и регулиране на дебита 0-5 l/min  в подаващата линия
Разпределителен колектор от неръждаема стомана  "Multidis SFB"
с байпас с предварителна настройка във вентилите на отоплителния кръг и интегрирани регулиращи вложки в подаващата линия