Продуктова група
Подгрупа
Article group

 Система за прес-връзки "Cofit PD" (бронз, нехерметични ако не са пресовани)

Система за прес-връзки "Cofit PD" (бронз, нехерметични ако не са пресовани)