Продуктова група
Подгрупа
Article group

 Станции за котелна връзка "Regumat 130/180" DN 20/25/32

Станции за котелна връзка "Regumat 130/180" DN 20/25/32

"Regumat S-130" DN 20
несмесен отоплителен кръг
"Regumat M3-130" DN 20
смесен отоплителен кръг
"Regumat S-130" DN 25
несмесен отоплителен кръг
"Regumat M3-130" DN 25
смесен отоплителен кръг
"Regumat S-180" DN 25
със сферичен кран за помпа - несмесен отоплителен кръг
"Regumat M3-180" DN 25
със сферичен кран за помпа - смесен отоплителен кръг
"Regumat S-180" DN 25
несмесен отоплителен кръг
"Regumat M3-180"
смесен отоплителен кръг
"Regumat S-180" DN 32
несмесен отоплителен кръг
"Regumat M3-180" DN 32
смесен отоплителен кръг
"Regumat S-180" DN 32
със сферичен кран за помпа - несмесен отоплителен кръг
"Regumat M3-180" със сферичен кран за помпа/ универсална изолация, DN 32
със сферичен кран за помпа - смесен отоплителен кръг