Продуктова група
Подгрупа
Article group

 Станции за котелна връзка " Regumat 220/280" DN 40/50

Станции за котелна връзка " Regumat 220/280" DN 40/50

"Regumat S-220" DN 40
несмесен отоплителен кръг
"Regumat M3-220" DN 40
смесен отоплителен кръг
"Regumat S-280" DN 50
несмесен отоплителен кръг
"Regumat M3-280" DN 50
смесен отоплителен кръг