Продуктова група
Подгрупа
Article group

С танции за котли на твърдо гориво " Regumat RTA"

С танции за котли на твърдо гориво " Regumat RTA"

за повишаване на температурата във връщащата линия
"Regumat RTA-130 VR" DN 25
Подаваща линия отдясно
"Regumat RTA-130 VL" DN 25
Подаваща линия отляво
"Regumat RTA-130 TOP" DN 25
Връзка отгоре
"Regumat RTA-180" DN 25
за повишаване на температурата във връщащата линия
"Regumat RTA-180" DN 25
за повишаване на температурата във връщащата линия
"Regumat RTA-180" DN 32
за повишаване на температурата във връщащата линия
Принадлежности за  "Regumat RTA-180" DN 32
за повишаване на температурата във връщащата линия
Термичен предпазно-изпускателен клапан
за повишаване на температурата във връщащата линия