Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Конвенционални радиатори, еднотръбни

Присъединяване към под с вентил за потопена тръба,
с хоризонтална тръба
Присъединяване към под с вентил за потопена тръба,
с вертикална тръба
Присъединяване към под с еднотръбен свързващ елемент
Nr. Артикул Oventrop
Прод. №
Количество Постави в
списъка със запазени продукти
1
1011465
2
1183561
3
1183571
4
1013161
5
1100104
6
1101604
7
1016951
8
1016843
9
1016853