Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Инсталация с множество котли с хидравлично разделяне на котелния и отоплителния кръг

A: Кръг на повърхностно отопление
B: Радиаторен кръг
Nr. Артикул Oventrop
Прод. №
Количество Постави в
списъка със запазени продукти
1
1033314
2
1089006
3
1351590
4
1355071
5
1355271
6
1351583