"Ovselect" е помагало при планирането за конструиране на термостатни вентили, баланс вентили и регулатори на диференциалното налягане.
Потребителската кошница позволява търсенето и избора.
Прехвърляне на данни от „OVselect“
  Име Размер на файла
Setup-OVselect-4-1-0 22,64 MB