„OVsol“
Програма за изчисляване на соларна тръбна мрежа

Програмата дава възможност за извършване на хидравличен баланс на повече колекторни полета на една соларна инсталация, както и за изчисляване на тръбна мрежа. Тръбната мрежа се оразмерява и се избира соларната помпа. Получената схема на щранговете, както и списъкът с материали, могат да бъдат принтирани.
Изтеглете от „OVsol“