Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Pipes and laying systems

Copert plastové potrubí

Plastové potrubí Copex (PE-Xc) a Copert (PE-RT) jsou vhodné pro plošné vytápění a chlazení.
Potrubí Copex odpovídají normě DIN 16892 / DIN 16893 / DIN EN ISO 15 875 / EN1264-4.
Potrubí Copert odpovídají DIN 16833 / DIN 16834.
Obě potrubí jsou kyslíkotěsné podle DIN 4726.
K dispozici jsou tyto rozměry: 12 x 2,0 mm, 14 x 2,0 mm, 16 x 2,0 mm, 17 x 2, 0 mm, 20 x 2,0 mm, 26 x 3,0 mm a 32 x 3,0 mm.

Copex plastové potrubí

Plastové potrubí Copex (PE-Xc) a Copert (PE-RT) jsou vhodné pro plošné vytápění a chlazení.
Potrubí Copex odpovídají normě DIN 16892 / DIN 16893 / DIN EN ISO 15 875 / EN1264-4.
Potrubí Copert odpovídají DIN 16833 / DIN 16834.
Obě potrubí jsou kyslíkotěsné podle DIN 4726.
K dispozici jsou tyto rozměry: 12 x 2,0 mm, 14 x 2,0 mm, 16 x 2,0 mm, 17 x 2, 0 mm, 20 x 2,0 mm, 26 x 3,0 mm a 32 x 3,0 mm.

Vícevrstvé kompozitní trubky Copipe HSC

Vícevrstvé kompozitní trubky Copipe HSC (PE-RT/AL/PE-RT) jsou vhodné pro plošné vytápění a chlazení.
Copipe trubky se skládají z 5 vrstev (vnější plášťová trubka z PE-RT, lepicí vrstva, podélně svařovaná hliníková trubka, lepicí vrstva a vnitřní trubka pro médium z PE-RT).
K dispozici jsou následující rozměry: 14 x 2 mm a 16 x 2 mm.

Příchytkový systém Cofloor

Příchytkový systém Cofloor se skládá z izolační role nebo skládacího panelu, trubky a sponek pro přichycení. Tento systém lze použít pro novostavby i rekonstrukce. Izolační role a skládací panel z EPS (pěnový polystyren) jsou opatřeny kašírovanou textilní fólií a mají potištěnou instalační mřížku (rozteč mřížky 5 cm).

Plastové potrubí Oventrop Copex PE-Xc, Copert PE-RT nebo vícevrstvé kompozitní trubky Copipe HSC (14, 16 a 17) se upevňují sponkami nebo alternativně samolepicími pokládacími lištami z polypropylenu. Izolační role a skládací panely se pokládají na surový beton nebo v případě potřeby na dodatečnou izolaci.

Příchytkový systém Cofloor umožňuje rychlé, snadné a levné pokládání jednotlivých komponentů. Jasný obraz pokládacího rastru usnadňuje vedení potrubí v přímé linii při sponkování pomocí nástroje pro upínání Oventrop. Obzvláště vhodné pro cementový nebo tekutý potěr vyhovující normě.

Cofloor Base mat system

Systém nopových desek Cofloor se skládá z nopového panelu a trubky. Tento systém lze použít pro novostavby i rekonstrukce. Nopové panely mají vhodnou tepelnou izolaci z PS (polystyren) nebo EPS (pěnový polystyren) v různých tloušťkách (kromě 1402130: pouze nopová fólie), která zároveň slouží jako izolace kročejového hluku. Speciální rozmístění nopů (rozteč rastru 6 cm) umožňuje snadnou pokládku plastových trubek Copex PE-Xc a Copert PE-RT 14, 16 a 17 mm a také vícevrstvých kompozitních trubek Copipe HSC.

Při manipulaci s nopovými deskami nebývá prakticky žádný odpad. Lze je hospodárně a pohodlně pokládat v malých, lomených, ale i v místnostech s velkou plochou podlahy.Použitím PE-folie u okrajových izolačních pásů a vzájemné překrytí desek s nopy v místech styku vzniká těsná povrchová vrstva, takže další utěsňování pomocí cementové nebo betonové vrstvy není již třeba.S jistotou se tak zamezí kročejové prozvučnosti směrem k betonové desce.

Na výběr jsou čtyři různé nopové desky.
Speciální rozmístění nopů zvyšuje odolnost nopů při instalaci potrubí a zajišťuje bezpečné držení topných nebo chladicích potrubí.
Systém nopových desek Cofloor s propojením dalších komponentů umožňuje rychlou montáž potrubí. Pokládku je schopen provést jeden pracovník.
Obzvláště vhodné pro cementový nebo tekutý potěr vyhovující normě.

Cofloor Thin-layer system

Tenkovrstvý systém Cofloor se skládá z nopové desky a potrubí. Tento systém lze použít pro novostavby i rekonstrukce. Nopové desky nemají tepelnou izolaci, aby bylo dosaženo co nejnižší montážní výšky. Speciální rozmístění nopu umožňuje snadnou pokládku plastových trubek Copert PE-RT 12 mm.

Při manipulaci s nopovými deskami nebývá prakticky žádný odpad. Lze je hospodárně a pohodlně pokládat v malých, lomených, ale i v místnostech s velkou plochou podlahy.
Použitím PE-folie u okrajových izolačních pásů a vzájemné překrytí desek s nopy v místech styku vzniká těsná povrchová vrstva, takže další utěsňování pomocí cementové nebo betonové vrstvy není již třeba.
S jistotou se tak zamezí kročejové prozvučnosti směrem k betonové desce.
Systém nopových desek Cofloor s propojením dalších komponentů umožňuje rychlou montáž potrubí. Pokládku je schopen provést jeden pracovník.
Vhodné vyrovnávací hmoty je třeba převzít z datového listu.

Osvědčená minimální montážní výška:
- Knauf N 430 min. 17 mm
- PCI periplan extra min. 18 mm
- Weber-Maxit weber.loor min. 18 mm
- Knauf N 440 min. 21 mm
- Mapei Novoplan-Maxi min. 18 mm
- Sopro Fließspachtel FS 15 plus (FS 15 550) min. 18 mm

Více na vyžádání.

Cofloor Velcro system

The Cofloor Velcro system consists of a base mat with Velcro velour foil and a Velcro pipe. This system can be used for new construction and renovation. The base mat roll has an imprinted laying grid (grid distance 5 cm).

Fastening of the Oventrop Copert PE-RT Velcro plastic pipes or the 16 mm Velcro multi-layer composite pipes is done by simply pressing the pipe onto the base mat roll. The base mat rolls are laid out on the raw concrete or, if necessary, on the additional insulation.

The Cofloor system Velcro enables inexpensive, quick and easy laying of the individual components. The clear picture of the laying grid facilitates straight pipe guidance. Particularly suitable for standard-compliant cement or liquid screed.

Systém suché montáže Cofloor

Systém suché montáže Cofloor se skládá z prvku suché výstavby a odpovídajících tepelně/chladicích vodivých pásů.
Základní prvek systému suché montáže Cofloor je deska z pěnového polystyrenu o tloušťce 25 mm.
Je to tepelná izolace a zároveň i nosný a izolační prvek pro jednotlivé rozváděcí lamely vytápěcí/chladící soustavy.
Speciální uspořádání drážek v základních prvcích umožňuje pokládat vícevrstvou kompozitní trubku Oventrop Copipe HSC 14 x 2 mm v meandrovité i bifilární (spirálové) formě.

V případě montáže za sucha se dává přednost vícevrstvému potrubí Copipe HSC před plastovým potrubím Copex PE-Xc a Copert PE-RT a to z důvodu malé roztažnosti za provozu vytápění.
Lamely zajišťuji bezhlučný provoz. Tepelně vodivá lamela z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 0,4-0,5 mm.
Praktická jsou na lamelách místa volitelného zlomu (délka plechu 998 mm). To umožňuje optimální pokládku potrubí v místnostech.

Instalace systému suché montáže Cofloor je bezodpadová, kompletní montáž zvládne pouze jeden člověk. Obzvláště vhodné pro cementový nebo tekoucí potěr vyhovující normě, ale také pro prvky suchého potěru (např. panely Fermacell).

Cofloor příslušenství a náhradní díly