Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Systémová řešení DynaTemp pro monitorování a automatizaci

Různé systémy DynaTemp umožňují automatizaci řídicích a regulačních procesů v oblasti výroby tepla, distribuce a přenosu tepla i hygieny a cirkulace pitné vody ve větších bytových a nebytových budovách. Kromě centrálních jednotek Oventrop (DDC) lze integrovat komponenty jako pokojové termostaty, pohony, regulační armatury a stanice.

Systémová řešení DynaTemp pro monitorování a automatizaci

DynaTemp CW-BS tepelné vyvažování v cirkulačních zařízeních pitné vody

Řídicí jednotka (DDC) přebírá optimalizační úkoly v hydraulice systému, která je zde určována udržováním dostatečně vysoké cirkulační teploty pitné vody (podle DVGW 57 °C). Teplota je snímána ventilem Oventrop Aquastrom DT pro cirkulační systémy pitné vody. Hodnoty teploty čidla jsou přenášeny sběrnicovým modulovým polem do řídicí jednotky DDC CW-BS, která přenáší řídicí povely přes modulové pole do ventilu Aquastrom DT. Dalším úkolem řídicí jednotky je řízení a regulace tepelné dezinfekce. Řídící jednotka zde vygeneruje spouštěcí signál pro ovládání kotle pro zvýšení teploty pitné vody a následně se postupně tepelně dezinfikují stoupačky cirkulačního systému. Provozovatel systému má také možnost automaticky přijímat protokol dezinfekce a případná poruchová hlášení e-mailem. Nastavení a teplotní křivky systému lze dokumentovat v řídicí jednotce.

Řídicí jednotka může být připojena přes BACnet IP k systému řízení budovy (BMS) pro monitorování a vizualizaci úloh a může odesílat varovné zprávy přes LAN nebo internet.

Poznámka: Modulové pole FM-CW Plus (položka č. 1153321) je vyžadován alespoň jednou pro každý systém, Sensor LW TQ (položka č. 1150090) je vyžadován alespoň třikrát pro každý systém.

DynaTemp CR-BSX decentralizované a centralizované řízení teploty v jednotlivých místnostech

Řídicí a regulační jednotka (DDC) umožňuje regulaci pokojové teploty pomocí senzorů a servopohonů i snížení teploty klasických termostatů prostřednictvím jejich elektrického redukčního vstupu, jako jsou kapalinové čidlové termostatatické hlavice Uni LHZ. Výměna dat probíhá pomocí tzv. polních modulů prostřednictvím sběrnicového systému mezi DDC a jednotlivými místnostmi. Systém umožňuje provoz založený na potřebách a energeticky úsporný provoz pomocí časových profilů a senzorů k regulaci teploty. Zohledňuje se přítomnost v místnosti a otevírání oken. Kombinace decentralizované a centralizované regulace teploty v místnosti umožňuje flexibilní reakci na různé požadavky v budově.

Integrovaný webový server umožňuje přístup do systému pomocí PC a standardního webového prohlížeče. Zde lze prostřednictvím uživatelského rozhraní provádět nastavení parametrů (např. časové profily se sníženými hodnotami, uživatelské profily atd.) v systému a dotazovat se na data trendů a aktuální stav.
Systém lze integrovat do systému řízení budovy (GLT) přes BACnet IP.