Skupiny výrobků

Regulace prostorové teploty a klimatu/hydraulické vyvážení otopných těles
Prostorové termostaty
Ventily s „Q-Tech“ pro automatické hydraulické vyvážení
Ventily pro ruční hydraulické vyvážení
Renovace jednotrubkových otopných systémů „Unofix“
Ventilové vložky pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou soupravou
Plošné vytápění a chlazení „Cofloor“
Plošné vytápění a chlazení „Cofloor“
Plošné vytápění a chlazení „Cofloor“
Plošné vytápění „Unidis“ s decentralizovaným přívodem
Hydraulické vyvážení v soustavách pro vytápění a chlazení
Regulační ventily „Cocon“
6-cestný kulový kohout „Optibal W6“
Připojovací systémy a příslušenství „Flypass“
„Tri-M“, „Tri-D“, „Tri-CTR“ dvoucestné, třícestné ventily, regulátory teploty
Prostorové termostaty, servopohony
Uzavírací a další potrubní armatury
Kulové kohouty „Optibal"
Stanice pro vytápění, chlazení, pitnou vodu pro byty/ domy
Stanice „Regumat 130/180“ pro připojení kotle DN 20/25/32
Stanice pro ohřev pitné vody „Regumaq X/XZ/XH/K“
Další dostupné armatury
Technologie místního a dálkového vytápění
Systémy na pitnou vodu „Aquanova-System“
Kulové kohouty „Optibal TW“ pro pitnou vodu
Stanice „Regudrain“ pro proplachování
Armatury pro topný olej