Logo Oventrop GmbH & Co. KG

HydroControl Smyčkové regulační ventily

OV Product Finder
HydroControl V Smyčkové regulační ventily DN 15 až DN 400

Pro hydraulické vyvážení rozvodů v systémech ústředního vytápění a chlazení s uzavřenými okruhy.
Určení průtoku pomocí měření diferenčního tlaku měřícím přístrojem OV-DMC 3 s přihlédnutím k přednastaveným hodnotám.
Šikmé provedení sedla se zajištěním, plynulé jemné přednastavením, které lze kdykoli zkontrolovat.
Všechny ovládací prvky jsou na jedné straně.
Armatura je standardně vybavena dvěma pomocnými ventily.

HydroControl M Smyčkový regulační ventil s pevnou měřící clonou DN 15 až DN 300

Pro hydraulické vyvážení rozvodů v systémech ústředního vytápění a chlazení s uzavřenými okruhy.
Integrovaná měřící clona umožňuje snadnou kalibraci: změnu hodnot průtoku pomocí ručního kola lze odečítat přímo pomocí měřicího systému OV-DMC 3 bez ohledu na přednastavené hodnoty.
Šikmé provedení sedla se zajištěním, plynulé jemné přednastavením, které lze kdykoli zkontrolovat.
V šikmém provedení s pevnou měřicí clonou a bezpečným, plynule ovladatelným jemným přednastavením. Všechny ovládací prvky jsou na jedné straně. Armatura je standardně vybavena dvěma pomocnými ventily.

HydroControl D Regulátor diferenčního tlaku DN 15 až DN 200

Pro automatické hydraulické vyvažení rozvodů v systémech ústředního vytápění a chlazení s uzavřenými okruhy. Regulace diferenčního tlaku zajišťuje hydraulické vyvážení i v oblasti částečného zatížení a zabraňuje vysokým diferenčním tlakům v regulované části systému, např. na ventilu otopného tělesa. Při použití HydroControl V jako partnerského ventilu s měřicím systémem OV-DMC 3 je také možné měřit množství vody ve větvi připojeným impulsním vedením.
Šikmé provedení sedla s plynulým přednastavením požadované hodnoty diferenčního tlaku, kterou lze kdykoli zkontrolovat. Všechny ovládací prvky jsou na jedné straně.

HydroControl A Uzavírací ventily DN 15 až DN 150

Pro uzavření rozvodů v systémech ústředního vytápění a chlazení s uzavřenými okruhy.
Šikmé provedení sedla bez přednastavení. HydroControl A je standardně vybaven pomocným ventilem HydroPort, který lze také použít pro připojení impulsního vedení regulátoru diferenčního tlaku HydroControl D.

HydroControl VTR, VFC, Smyčkové regulační ventily pro stavbu lodí DN 10 až DN 50

Pro hydraulické vyvážení rozvodů v systémech ústředního vytápění a chlazení s uzavřenými okruhy. Měření diferenčního tlaku pomocí měřicího systémem OV-DMC 3 s přihlédnutím k předem nastaveným hodnotám.
Šikmé provedení sedla se zajištěním, plynulé jemné přednastavením, které lze kdykoli zkontrolovat.  Všechny ovládací prvky jsou na jedné straně. Armatura je standardně vybavena dvěma měřícími ventily Classic.
S typovým schválením pro stavbu lodí, vydané Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd.

HydroControl STR Smyčkový regulační ventil pro solární zařízení

Speciálně pro hydraulické vyvážení kolektorových polí v solárních systémech s uzavřenými okruhy. Žádná možnost uzavření pro zajištění minimálního průtoku. Stanovení průtoku měřením diferenčního tlaku přes integrovanou pevnou měřicí clonu.
V šikmém provedení s pevným měřicím otvorem a bezpečným, plynule ovladatelným jemným přednastavením. Všechny ovládací prvky jsou na jedné straně. Oboustranné připojení svěrným kroužkem pro šroubové spoje svěrným kroužkem Regusol. Násuvné spojky pro připojení měřicího zařízení.

HydroControl Příslušenství a náhradní díly