Logo Oventrop GmbH & Co. KG

OV Měřící systém

OV Product Finder
OV-DMC 3 Měřící systém

Systém pro měření průtoku na ventilech a pro regulaci topných a chladicích soustav.
Pro použití se všemi armaturami Oventrop vybavenými měřicími ventily Classic, Eco nebo HydroPort: HydroControl, HydroCom, Cocon, Hycocon a měřicími otvory.
S rozhraními pro komunikaci se standardními chytrými telefony a tablety pomocí aplikace Oventrop pro pohodlné měření a protokolování.
Data (určená výpočtovými programy OVplan a OVselect) jsou přístupná.
Po zadání údajů ventilu a požadovaného průtoku, lze vypočítat přednastavení pro dvojité regulační ventily Oventrop a pro uvedení do provozu.
Je také možný trvalý záznam diferenčního tlaku a průtoku.
Volitelné připojení dvou teplotních čidel, např. pro přívod a zpátečku, umožňuje přímý výpočet výkonu.
Ve stabilním pouzdře se všemi potřebnými adaptéry pro připojení k ventilům Oventrop.
Smartphone nebo tablet nejsou součástí dodávky.

OV-Connect Snímač diferenčního tlaku

Snímač diferenčního tlaku pro trvalé sledování diferenčního tlaku na armaturách Oventrop s měřicí technikou "klasik" v topných a chladicích systémech, které jsou provozovány s vodou nebo směsí vody a glykolu. Diferenční tlak se měří pomocí měřicích jehel a měděných vedení na měřicích ventilech měřené armatury. Snímač diferenčního tlaku poskytuje během provozu výstupní signál (0 až 10 V), který je úměrný naměřenému diferenčnímu tlaku. Tento signál může být využíván nadřazenou elektronickou řídicí a monitorovací jednotkou řídicího systému budovy nebo jednotlivými zařízeními (např. tlakoměry). Pro systémy ústředního vytápění a chlazení, jakož i instalace pitné vody (cirkulační potrubí) do PN 25. Instalace do přívodu nebo zpátečky.

Příslušenství a náhradní díly OV Měřících systémů

Příslušenství Měřící technika "klasik"

Příslušenství Měřící technika "eco"

Příslušenství Spojovací technika