Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Systémová řešení DynaTemp pro monitorování a automatizaci

OV Product Finder
DynaTemp CW-BS tepelné vyvažování v cirkulačních zařízeních pitné vody

Řídicí jednotka (DDC) přebírá optimalizační úkoly v hydraulice systému, která je zde určována udržováním dostatečně vysoké cirkulační teploty pitné vody (podle DVGW 57 °C). Teplota je snímána ventilem Oventrop Aquastrom DT pro cirkulační systémy pitné vody. Hodnoty teploty čidla jsou přenášeny sběrnicovým modulovým polem do řídicí jednotky DDC CW-BS, která přenáší řídicí povely přes modulové pole do ventilu Aquastrom DT. Dalším úkolem řídicí jednotky je řízení a regulace tepelné dezinfekce. Řídící jednotka zde vygeneruje spouštěcí signál pro ovládání kotle pro zvýšení teploty pitné vody a následně se postupně tepelně dezinfikují stoupačky cirkulačního systému. Provozovatel systému má také možnost automaticky přijímat protokol dezinfekce a případná poruchová hlášení e-mailem. Nastavení a teplotní křivky systému lze dokumentovat v řídicí jednotce.

Řídicí jednotka může být připojena přes BACnet IP k systému řízení budovy (BMS) pro monitorování a vizualizaci úloh a může odesílat varovné zprávy přes LAN nebo internet.

Poznámka: Modulové pole FM-CW Plus (položka č. 1153321) je vyžadován alespoň jednou pro každý systém, Sensor LW TQ (položka č. 1150090) je vyžadován alespoň třikrát pro každý systém.