Výpočet a simulace solárních tepelných systémů pro vytápění a ohřev pitné vody

Při návrhu lze simulovat očekávaný zisk tepla ze solárního tepelného systému. Aktuální nástroj umožňuje výpočet solárního tepelného zisku ze solárního tepelného systému pro ohřev pitné vody a/nebo pro podporu vytápění. Simulace vychází z údajů o poloze a orientaci budovy, počtu osob a vytápěné ploše.