U systémů vytápění, které nejsou vyváženy hydronicky, dochází k tomu, že radiátory, které jsou instalovány na vzdálenějším místě od oběhového čerpadla, nejsou dostatečně zásobeny topnou vodou, zatímco radiátory v blízkosti čerpadla mají topné vody nadbytek. To neznamená pouze plýtvání energií a zvýšené náklady na vytápění, ale zásadní ovlivnění komfortu celého systému.

Hydronické vyvážení je definováno jako optimální distribuce vody v topném nebo chladicím systému, které zajistí požadovaný průtok přes např. radiátor, například použitím termostatických ventilů s přednastavením (TRV). Všechny komponenty, jako jsou radiátory, termostatické ventily, čerpadla, potrubí a vyvažovací ventily jsou tak koordinovány a sladěny podle hydronického vyvážení.   

Bez hydronického vyvážení

  • vysoká spotřeba energie
  • přetápěné nebo chladné místnosti
  • nízká účinnost kotle
  • hlučnost na ventilech způsobovaná průtokem
  • předimenzování nebo nesprávné nastavení čerpadla

S hydronickým vyvážením

  • úspora energie
  • optimální prostorová teplota
  • vysoká účinnost systému (optimalizovaná účinnost kotle)
  • bez hlučnosti způsobované průtokem
  • dobré regulační vlastnosti systému

Hydronické vyvážení znamená: maximální komfort s minimálními náklady na provoz.


Další informace: