Hydronické vyvažování chladících systémů

Místa spotřeby v chladícím systému, která jsou vzdálená od čerpadla, nejsou bez hydronického vyvážení zásobována dostatečným množstvím vody. Jiná místa, která jsou blízko čerpadla jsou pak přezásobována. To neznamená pouze plýtvání energií a zvýšené náklady na chlazení, ale zásadní ovlivnění komfortu.

Hydronické vyvážení je definováno jako optimální distribuce vody v  systému, tedy např. zajistí požadovaný průtok ke chladicí jednotce použitím regulačních ventilů (PICV). Všechny komponenty, jako jsou chladicí jednotky, regulační ventily, čerpadla, potrubí a vyvažovací ventily jsou tak koordinovány a sladěny podle hydronického vyvážení.   

Hydronicky vyvážené chladící systémy pracují energeticky efektivně a nabízejí optimální komfort..

Základy návrhu, jako jsou například teploty přívodu a zpátečky, průtok a diferenční tlak, tak mohou být skutečně upraveny podle provozních podmínek. Vysoce účinné čerpadlo pracuje optimálně. Téměř konstantní teplota zpátečky zajišťuje optimální provoz chladící jednotky. Chladící výkon je optimálně distribuován tam, kde je potřeba. Není tedy v systému přebytek nebo nedostatek.

To znamená, že případné nepřesnosti, jako

 • snižování teploty přívodu
 • vysoký průtok a tím způsobenou špatnou teplotu zpátečky
 • nedostatečné zásobování hydronicky neoptimálně umístěných míst spotřeby
 • předimenzování nebo nesprávné nastavení čerpadla
jsou vyloučeny.

Tyto investiční náklady jsou nižší ve srovnání s jinými opatřeními, jako například renovace opláštění budovy, přinášejí tak velice dobrý poměr získaných výhod oproti vynaloženým nákladům.

Bez hydronického vyvážení

 • nežádoucí vysoká spotřeba energie
 • přetápěné nebo nedostatečně chlazené místnosti
 • špatná účinnost chladící jednotky
 • hlučnost na ventilech způsobovaná průtokem
 • předimenzovaní nebo nesprávné nastavení čerpadla
Chladící systém s FC jednotkami bez hydronického vyvážení Chladící systém s FC jednotkami bez hydronického vyvážení
S hydronickým vyvážením

 • úspora energie
 • optimální prostorová teplota
 • vysoká účinnost systému (optimalizovaná účinnost chladící jednotky)
 • bez hlučnosti způsobované průtokem
 • ideální regulační vlastnosti systému
Hydronicky vyvážený chladící systém s FC jednotkami Hydronicky vyvážený chladící systém s FC jednotkami