Logo Oventrop GmbH & Co. KG

OV-Connect Snímač diferenčního tlaku

Snímač diferenčního tlaku pro trvalé sledování diferenčního tlaku na armaturách Oventrop s měřicí technikou "klasik" v topných a chladicích systémech, které jsou provozovány s vodou nebo směsí vody a glykolu. Diferenční tlak se měří pomocí měřicích jehel a měděných vedení na měřicích ventilech měřené armatury. Snímač diferenčního tlaku poskytuje během provozu výstupní signál (0 až 10 V), který je úměrný naměřenému diferenčnímu tlaku. Tento signál může být využíván nadřazenou elektronickou řídicí a monitorovací jednotkou řídicího systému budovy nebo jednotlivými zařízeními (např. tlakoměry). Pro systémy ústředního vytápění a chlazení, jakož i instalace pitné vody (cirkulační potrubí) do PN 25. Instalace do přívodu nebo zpátečky.