Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Ostatní vyvažovací ventily

OV Product Finder
Hycoflow VTB Vyvažovací ventil

Pro hydraulické vyvážení rozvodů v systémech ústředního vytápění a chlazení s uzavřenými okruhy.
Uzavírací smyčkový regulační ventily s označením průtoku. U možňují hydraulické vyvážení jednotlivých smyček a souvisejících zařízení jak u přívodu tak u zpátečky a to i vodorovně i svisle.

Přepouštěcí ventily diferenčního tlaku

Teplovodní vytápěcí soustavy s oběhovým čerpadlem PN 10.
S ukazatelem pro zajištění minimálního cirkulačního objemu nebo pro snížení hluku proudění.