Logo Oventrop GmbH & Co. KG

DynaTemp CR-BSX decentralizované a centralizované řízení teploty v jednotlivých místnostech

Řídicí a regulační jednotka (DDC) umožňuje regulaci pokojové teploty pomocí senzorů a servopohonů i snížení teploty klasických termostatů prostřednictvím jejich elektrického redukčního vstupu, jako jsou kapalinové čidlové termostatatické hlavice Uni LHZ. Výměna dat probíhá pomocí tzv. polních modulů prostřednictvím sběrnicového systému mezi DDC a jednotlivými místnostmi. Systém umožňuje provoz založený na potřebách a energeticky úsporný provoz pomocí časových profilů a senzorů k regulaci teploty. Zohledňuje se přítomnost v místnosti a otevírání oken. Kombinace decentralizované a centralizované regulace teploty v místnosti umožňuje flexibilní reakci na různé požadavky v budově.

Integrovaný webový server umožňuje přístup do systému pomocí PC a standardního webového prohlížeče. Zde lze prostřednictvím uživatelského rozhraní provádět nastavení parametrů (např. časové profily se sníženými hodnotami, uživatelské profily atd.) v systému a dotazovat se na data trendů a aktuální stav.
Systém lze integrovat do systému řízení budovy (GLT) přes BACnet IP.

DynaTemp CR-BSX decentralizované a centralizované řízení teploty v jednotlivých místnostech