Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Systémová řešení DynaTemp pro monitorování a automatizaci

The various DynaTemp systems enable the automation of control and regulation processes in the areas of heat generation, heat distribution and transfer as well as potable water hygiene and circulation in larger residential and non-residential buildings. In addition to the Oventrop control units (DDC), components such as room thermostats, actuators, control valves and stations can be integrated.

Systémová řešení DynaTemp pro monitorování a automatizaci

DynaTemp CW-BS tepelné vyvažování v cirkulačních zařízeních pitné vody

Řídicí jednotka (DDC) přebírá optimalizační úkoly v hydraulice systému, která je zde určována udržováním dostatečně vysoké cirkulační teploty pitné vody (podle DVGW 57 °C). Teplota je snímána ventilem Oventrop Aquastrom DT pro cirkulační systémy pitné vody. Hodnoty teploty čidla jsou přenášeny sběrnicovým modulovým polem do řídicí jednotky DDC CW-BS, která přenáší řídicí povely přes modulové pole do ventilu Aquastrom DT. Dalším úkolem řídicí jednotky je řízení a regulace tepelné dezinfekce. Řídící jednotka zde vygeneruje spouštěcí signál pro ovládání kotle pro zvýšení teploty pitné vody a následně se postupně tepelně dezinfikují stoupačky cirkulačního systému. Provozovatel systému má také možnost automaticky přijímat protokol dezinfekce a případná poruchová hlášení e-mailem. Nastavení a teplotní křivky systému lze dokumentovat v řídicí jednotce.

Řídicí jednotka může být připojena přes BACnet IP k systému řízení budovy (BMS) pro monitorování a vizualizaci úloh a může odesílat varovné zprávy přes LAN nebo internet.

Poznámka: Modulové pole FM-CW Plus (položka č. 1153321) je vyžadován alespoň jednou pro každý systém, Sensor LW TQ (položka č. 1150090) je vyžadován alespoň třikrát pro každý systém.

DynaTemp CR-BSX Decentralised and centralised individual room temperature control

The control unit (DDC) enables room temperature control with the help of sensors and actuators as well as temperature setback of conventional thermostats via their electrical setback input, such as the Uni LHZ liquid sensor thermostats. The data is exchanged between the DDC and the individual rooms by means of so-called field modules via a bus system. The system allows for a demand-oriented and energy-saving operation in which time profiles and sensors are used to control the temperature. Presence in the room and opening of windows are taken into account. By combining decentralised and centralised room temperature control, it is possible to react flexibly to different requirements in the building. 

The integrated web server enables access to the system via a PC and a standard web browser. Via the user interface, parameter settings (e.g. time profiles with setback values, user profiles, etc.) can be carried out in the system and trend data and the current status can be queried.
The system can be integrated into the building management system (BMS) via BACnet IP.