Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Regudis W-HTE Elektronická bytová stanice

Pro zásobování jednotlivých bytů topnou vodou a teplou a studenou pitnou vodou. Potřebné teplo je zajištěno centrálním zásobováním. Teplá pitná voda je připravována decentralizovaně přes deskový výměník tepla na principu kontinuálního proudění. Při výběru bytové stanice je nutné zvážit kvalitu vody v oblasti použití.

Stanice se skládají z deskového výměníku, regulačního ventilu s integrovanou regulací diferenčního tlaku a regulátoru objemového průtoku, servopohonu s integrovanou regulací teploty pitné vody, zónového ventilu, čidla objemového průtoku a teploty, filtrační vložky, adaptérů pro teplo a vodoměrů, odvzdušnění a vypouštění.

Stanice Regudis W-HTE jsou pro nesměšované topné okruhy. Lze je použít i pro smíšené topné okruhy s modulem regulace teploty přívodu. Rozsah funkcí lze rozšířit pomocí rozšiřujících modulů.
Stanice se vyznačují vysokým průtokem při menším teplotním rozdílu, jsou optimalizovány pro tlakovou ztrátu a nabízejí ucelený koncept izolace.

Regudis W-HTE Elektronická bytová stanice