"OVe.r.p." võimaldab arvutada energiatõhususe klassi märgise vastavalt ErP direktiivile (Osa 1 ja Osa 2) nii kütte- kui ka joogivee süsteemidele.

Lähtudes valitud toodetest saab paketi märgise luua tarkvara "OVe.r.p" abil kiiresti. See võimaldab kasutajal täita vastavalt ErP direktiivile kehtivaid nõudeid juba pakkumise faasis. Tarkvara saab uuendada internetis ning andmebaase on võimalik igal ajahetkel uuendada. Pärast toodete valimist koostatakse pakett, millele programm arvutab energiatõhususe klassi ning väljastab energiamärgise, samuti lisatakse valitud toodete tootekirjeldused. Programm koostab ka valitud toodete spetsifikatsiooni. Kõik dokumendid on võimalik välja trükkida või saata e-posti vahendusel tellijale.

Direktiivi ametlikud tekstid on kätte saadavad läbi programmi kõikides avaldatud keeltes.

Lae alla „OVe.r.p.“    
  Nimi Faili suurus
OVe.r.p. [Version 1.0.33] 17,87 MB