ErP Pakett ErP Pakett
Energiamärgis Energiamärgis
OVe.r.p. Tarkvara energiamärgise arvutamiseks "OVe.r.p."

ErP: Kütte märgis

ERP direktiiv kütteseadmetele, kombineeritud kütteseadmetele, boileritele ja vee mahutitele muutus kohustuslikuks 26.09.2015. See kirjeldab energiatõhususe ökodisaini ja märgistamise nõudeid.

Kõrgem klass märgisel viitab toodete ja nende komponentide kõrgetele tehnilistele näitajajatele (nt. A kuni A++). See võimaldab koostada üksikutest komponentidest parim võimalik ja energeetiliselt efaktiivne süsteem, arvestades hoone olukorda ja eelarve suurust. 

Firma Oventrop erinevad komponendid täidavad ErP Direktiivi kõrgeid nõudmisi ja eristuvad suurte tehniliste näitajate ja kvaliteedi poolest, nagu mahutite soojustus või kollektorite efektiivsus. Meil on sobivaid tooteid nii renoveeritavatele kui ka uutele ehitistele.

ErP tarkvara "OV.e.r.p" abil on võimalik välja arvutada ja väljastada "süsteemi energiamärgis". Tarkvara võimaldab arvutusi teha ka teiste tootjate komponente sisaldavatele süsteemidele. Märgis on võimalik väljastada juba projekteerimise ja pakkumise ajal. Lisaks saab märgise arvutamiseks kasutada Oventrop App programmi, mis on saadaval nii Apple kui ka Android tarkvarale. 


LAE ALLA süsteemi energiamärgise arvutamise programm

"OVe.r.p." - Windows tarkvara

Oventrop App - Süsteemi energiamärgise arvutamine ja palju muud

Lisamaterjal