"Q-Tech": Automaatne hüdrauliline tasakaalustamine "Q-Tech": Automaatne hüdrauliline tasakaalustamine

Automaatne hüdrauliline tasakaalustamine ventiilisüdamiku "Q-Tech" abil

Enamasti on küttesüsteemides termostaatventiilid, mis on eelseadistatud vastavalt torustiku arvutustele (staatiline tasakaalustamine). Sellise seadistuse eelduseks on teadmine, kuidas torustik on paigaldatud ja millised on küttekehade läbivoolud.

Paljude küttesüsteemide puhul ei ole siiski torude võrgustik täpselt teada ja seepärast ei ole võimalik ka täpset arvutust süsteemi kohta. Selliste juhtumite jaoks ongi saadaval termostaatventiilid ventiilisüdamikega "Q-Tech". Need reguleerivad automaatselt ja tänu sellele lihtsustavad hüdraulilist tasakaalustamist (automaatne hüdrauliline tasakaalustamine).

Kuid ka uute torustike puhul, uutes süsteemides, lihtsustab ja kiirendab ventiilisüdamikega „Q-Tech“ armatuuride kasutamine hüdraulilist tasakaalustamist.

Automaatse hüdraulilise tasakaalustamise eelised:

  • Automaatne paigaldus erinevatesse tööoludesse
  • Kulude kokkuhoid arvutustel ja planeerimisel
  • Kulude kokkuhoid paigaldamisel
  • Võimalik kulude kokkuhoid liiniseadeventiilide arvelt
  • Hüdrauliline tasakaal säilib ka siis kui kasutajaid/süsteemi osasid lisandub või vähemaks jääb
  • Süsteemi laiendamine ei mõjuta juba valmis ja reguleeritud süsteemi osade hüdraulilist tasakaalu
  • Süsteemi saab järk-järgult kasutusse võtta juba ehitamise ajal
  • Kõrgefektiivsuspumbad töötavad kõigis töötingimustes efektiivselt
  • Kondensatsioonikatelde töö on efektiivne
Lisainformatsioon: