Jahutussüsteemide hüdrauliline tasakaalustamine

Tarbijad, mis asuvad jahutussüsteemis pumpadest kaugel, ei saa alati piisavalt vett ilma hüdraulilise tasakaalustamiseta. Teistel seadmetel aga, mis asuvad pumpade lähedal, on vooluhulgad liiga suured. Selline lahendus kulutab liigselt energiat ja suurendab püsikulusid, kuid samamoodi mõjutab see meie igapäevast mugavust.

Hüdraulilise tasakaalustamise all mõistetakse optimaalse vee jaotamist süsteemis, st. et vajalik kogus läbi kütte- või jahutuselemendi tagatakse eelseadistatavate ventiilidega. Kõik üksikud komponendid nagu radiaatorid, eelseadistatavad termostaatventiilid, pumbad, torud ja liiniseadeventiilid töötavad koordineeritult ja küttevesi jõub kõikidesse vajalikesse kohtadesse täpselt nii nagu antud ajahetkel on optimaalne.

Hüdrauliliselt tasakaalustatud süsteemid töötavad eneriaefektiivselt ning tagavad ka igapäevase mugavuse.

Süsteemi planeerimisel arvutatakse välja peale- ja tagasivoolu temperatuurid, vooluhulgad, rõhud jne. Tasakaalustamine aitab meil süsteemi töötamise ajal ka neid suurusi säilitada ja tagada, et näiteks pump töötaks igal ajahetkel efektiivselt ja säästlikult. Seega on ka jahutusvõime igal ajahetkel täpselt selline, nagu vaja. Ei ole ületootmist ega puudujääki.

Seega on välditud:

 • pealevoolu temperatuuri vähenemine
 • liiga suur vooluhulk ja seoses sellega kõrge tagasivoolutemperatuur
 • tarbimiskohtade vähene varustatus vajaliku temperatuuriga veega
 • tsirkulatsioonipumba ala- või üledimebsioneerimine

Kuna investeerimiskulud on madalamad võrreldes teiste meetmetega, näiteks hoone fassaadi renoveerimine ja lisasoojustuse lisamine, on väga hea kulude/kasu suhe.

Ilma hüdraulilise tasakaalustamiseta

 • liialt kõrge energiakulu
 • üleköetud või -jahutatud ruumid
 • jahutusseadme madal kasutegur
 • müra seadmetes ja ventiilides
 • tsirkulatsioonipumba üledimensioneerimine või vale seadistus
Fan coilidega jahutussüsteem ilma hüdraulilise tasakaalustamiseta Fan coilidega jahutussüsteem ilma hüdraulilise tasakaalustamiseta
Hüdrauliliselt tasakaalustatud süsteem

 • energia kokkuhoid
 • optimaalne ruumitemperatuur
 • kõrge süsteemi efektiivsus (jahutusseadme optimeeritud efektiivsus)
 • süsteem töötab müravabalt
 • täielik süsteemi juhtimine
Hüdrauliliselt tasakaalustatud fan coilidega jahutussüsteem Hüdrauliliselt tasakaalustatud fan coilidega jahutussüsteem