Küttesüsteemi hüdrauliline tasakaalustamine

Küttesüsteemis, mis ei ole hüdrauliliselt tasakaalustatud, võib ette tulla olukordi, kus kaugemal asuvad radiaatorid jäävad külmaks. Soe küttevesi ei jõua nende, sama kui pumbale lähemal olevad radiaatorid on üleköetud. See ei tähenda ainult mõtetut energiakadu ja suuri küttekulusid, vaid mõjutab ka otseselt meie igapäevast mugavust.

Hüdrauliline tasakaalustamine, radiaator- ja liiniseadeventiilidega, tagab optimaalse vee jaotamise kütte- või jahutussüteemis, tagades vajaliku veevoolu nt. radiaatorites või külmapalkides. Kõik üksikud komponendid nagu radiaatorid, eelseadistatavad termostaatventiilid, pumbad, torud ja liiniseadeventiilid töötavad koordineeritult ja küttevesi jõub kõikidesse vajalikesse kohtadesse täpselt nii nagu antud ajahetkel on optimaalne.

Ilma hüdraulilise tasakaalustamiseta

  • Suured energiakaod
  • Üleköetud- või külmad ruumid
  • Madal kasutegur
  • Müra torudes või ventiilides
  • Valesti valitud või üledimensioneeritud pump

Hüdrauliliselt tasakaalustatud

  • Energiasääst
  • Optimaalsed ruumitemperatuurid
  • Suur süsteemi kasutegur (optimaalne küttekulu)
  • Ei ole müra torudes ega ventiilides
  • Hästi reguleeritud süsteemi töörežiim
Süsteem ilma hüdraulilise tasakaalustamiseta Süsteem ilma hüdraulilise tasakaalustamiseta
Hüdrauliliselt tasakaalustatud süsteem - termostaat- ja liiniseadeventiilid Hüdrauliliselt tasakaalustatud süsteem - termostaat- ja liiniseadeventiilid

Hüdrauliline tasakaalustamine tähendab: maksimum mugavust madalate püsikuludega.

Lisainformatsioon: