Ruumi sisekliima ja energiasäästu võib saavutada ka suhteliselt madalate investeeringutega.

Sisekliimat mõjutavad temperatuur, suhteline õhuniiskus (RH, suhteline niiskus %) ja CO2 sisaldus (ppm, parts per million) ruumiõhus.

Kui need kolm tegurit on hästi tasakaalus, siis on sisekliimal positiivne mõju meie tervisele ja heaolule.
Lisaks võib liigne õhuniiskus olla kahjulik ka ehitise konstruktsioonidele.

Meeldiv sisekliima koos väikeste energiakuludega on võimalik saavutada ka suhteliselt madalate investeeringutega.

Lisainformatsioon sisekliimat käsitlevate toodete kohta: