Olsberga, Augšzauerlande Olsberga, Augšzauerlande

Oventrop ir viens no vadošajiem arma- tūru, regulatoru un ēku tehniskā aprīkojuma sistēmu ražotājiem Eiropā. Firma ir kompetents vairumtirgotāju, instalatoru, projektētāju un rūpniecības uzņēmumu partneris. Oventrop mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt saviem tirgus partneriem augstu izdevīgumu.

Viena gadagājuma mācekļi ar vadošajiem firmas darbiniekiem Viena gadagājuma mācekļi ar vadošajiem firmas darbiniekiem

Firmai Oventrop ir pastāvīgs augsti kvali- ficētu un motivētu kadru sastāvs. Svarīgs uzņēmējdarbības panākumu priekšnoteikums ir apmācība un kvalifikācijas celšana. Apmēram 10% līdzstrādnieku ir mācekļi. Firma ir svarīgs ekonomikas faktors tās uzņēmumu atrašanās vietās. Darba vietu nodrošināšanai un vides aizsardzībai ir prioritāra nozīme.