Cocon Q en Q-Tech

Waterzijdig inregelen verplicht!

12 november 2019


Het waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties is in 2019 opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst (EML) van de Wet milieubeheer. In de EML staan energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen die meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh per jaar gebruiken. Deze maatregelen zijn verplicht.

Relevant voor meer dan 100.000 MKB-bedrijven
Ondernemingen moeten zelf aangifte doen van alle verplichte energiebesparende maatregelen die zij treffen, waaronder dus waterzijdig inregelen. Treft een bedrijf niet alle maatregelen die in de bedrijfstak zijn afgesproken, dan kan de inspectie van de Omgevingsdienst een boete opleggen.

Maar liefst 25% besparing op gasverbruik
Waterzijdig inregelen kan in bedrijfspanden een besparing tot wel 25% op het gasverbruik opleveren. Inregeling zorgt voor de juiste volumestromen in de afgiftesystemen en daarmee voor een optimale verdeling van de warmte over het gebouw. Ook zorgt inregeling voor de gunstigste aanvoer‐ en retourtemperatuur. Dit verhoogt het rendement van hr-ketels (vaker in condenserend gebied) en warmtepompen.

Snel ingeregeld met Cocon QTZ en Q-Tech
Over waterzijdig inregelen zijn helaas veel gebrekkige adviezen in omloop. Dit kan ertoe leiden dat een opdrachtgever betaalt voor waterzijdig inregelen maar er geen besparing voor terugkrijgt. 

Daarom heeft Oventrop technologie ontwikkeld voor het razendsnel en feilloos waterzijdig inregelen van alle mogelijke verwarmingsinstallaties. Hiermee is waterzijdig inregelen een fluitje van een cent:

  • Cocon QTZ drukonafhankelijke dynamische regelventielen voor koelplafonds (bij grotere panden Cocon QTR of Cocon QFC).
  • Q-Tech dynamische thermostaatkranen voor cv-zijdige inregeling (radiatoren, designradiatoren, vloerverwarming).


Meer over Cocon Q en Q-Tech
Video’s over Cocon Q en Q-Tech
Tutorial Cocon Q op YouTube
Het Oventrop Q-Tech effect
Cocon QTZ ontvangt Red Dot Award 

Meer over informatieplicht energiebesparing
www.wattjemoetweten.nl (o.a. MKB Nederland) 
Stappenplan informatieplicht (RVO) 


Update verplichting

Vraagtekens rond besluit waterzijdig inregelen