De hydraulische inregeling

Bij verwarmingsinstallaties die niet hydraulisch ingeregeld zijn, worden op afstand van de CV-ketel geïnstalleerde radiatoren niet voldoende met warm water gevoed terwijl radiatoren in de nabijheid van de CV-ketel met een overcapaciteit te kampen hebben. Dit betekent niet alleen verspilling van energie en stijgende verwarmingskosten maar ook is dit van invloed op het wooncomfort.

Onder hydraulische inregeling wordt verstaan de optimale distributie van water in een verwarmingsinstallatie zodanig dat de benodigde volumestroom via de radiator, bijvoorbeeld door middel van voor-instelbare thermostatische radiatorkranen, gewaarborgd wordt. Alle componenten zoals radiatoren, thermostaatkleppen, CV-ketel en leidingen worden vervolgend op elkaar afgestemd door de hydraulische inregeling.
Zonder hydraulische inregeling
  • Hoog energie verbruik 
  • Te warme of te koude ruimten 
  • Geringe calorische waarde 
  • Stromingsgeluiden bij de kleppen
Met hydraulische inregeling
  • Energiebesparende werking 
  • Optimale ruimte-temperaturen
  • Hoge calorische waarde 
  • Geen stromingsgeluiden 
  • Het systeem is goed te regelen

Hydraulische inregeling betekent: Maximaal comfort tegen minimale exploitatiekosten.

Hier vindt u meer informatie over Hydraulisch inregelen.