Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Hydraulisch inregelen –
maakt de installatie efficiënt

 

Verwarmings- en koelsystemen zijn niet alleen complexe systemen in de installatie- ze hebben ook een groot potentieel: als ze optimaal zijn ingeregeld, verbeteren ze de energie-efficiëntie van het gebouw op de lange termijn. Een verwarmingssysteem met Oventrop-thermostaatkranen en strangregelventielen alsook het waterzijdig  inregelen kan tot 15% energie besparen. Maar dat niet alleen: als de hydraulica betrouwbaar is ingeregeld, verhoogt dit ook het comfort: de gewenste ruimtetemperatuur wordt snel en nauwkeurig bereikt en gehandhaafd. Met onze modulaire hydraulische oplossingen maakt u van alle installaties een efficiënt, betrouwbaar en flexibel systeem.

Dit zijn de modulaire oplossingen van Oventrop:

Hydraulica

OV-productzoeker
Hydraulische uitbalancering van leidingen in verwarmings en koelsystemen

waterzijdige inregeling met drukonafhankelijke regelventielen

Aansluiting en aansturing van verwarmings- en koelunits

Drukverschilmeting en controle van waterhoeveelheden

Afsluiter en andere buisleidingen, verbindingstechniek

Hydraulica
De belangrijkste "sleutel" in de installatie

Waarom is goed functionerend hydraulisch systeem zo belangrijk voor de installatie? Hydraulica houdt zich bezig met het stromingsgedrag van vloeistoffen. In verwarmingssystemen wordt de thermische en kinetische energie van water of andere vloeistoffen gebruikt voor energieoverdracht. Hydraulisch gezien kan het hele systeem worden onderverdeeld in verschillende gebieden: de warmteopwekking, het distributiesysteem en de verwarmingsoppervlakken zelf. Als de hydraulica niet optimaal is ingesteld, wordt dit merkbaar - vooral in de opwarmfase na een bedrijfsonderbreking of nachtverlaging. Dan kunnen zich bijvoorbeeld deze problemen voordoen:

 

  • De ruimtes worden niet tegelijkertijd warm.
  • De installatie borrelt.
  • Radiatoren worden niet of slechts gedeeltelijk warm.
  • Bepaalde radiatoren worden te warm.
  • Het energieverbruik is te hoog.

De oplossing:
waterzijdig inregelen

Bij waterzijdig inregelen wordt het water optimaal verdeeld over het systeem. Druk- en volumestromen worden geregeld, alle componenten zoals radiatoren, thermostatische kranen, strangregelventielen, pompen en leidingen zijn op elkaar afgestemd en gebalanceerd. Het resultaat is een optimaal ingesteld hydraulisch systeem: alle radiatoren en andere verbruikers worden voldoende gevoed en er zijn geen temperatuurschommelingen in de verwarmingsinstallatie.

Bij Oventrop hebben we de competentie, de baanbrekende producten en de modulaire service om waterzijdig inregelen eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar te verzorgen.