Logo Oventrop GmbH & Co. KG

OV-meetsysteem

OV-productzoeker
OV-DMC 3 meetsysteem

Systeem voor debietmeting op kleppen en voor het regelen van verwarmings- en koelsystemen. Voor gebruik met alle Oventrop appendages die zijn uitgerust met Classic, Eco of HydroPort meetventielen: HydroControl, HydroCom, Cocon, Hycocon en meetflenzen.
Met interfaces voor communicatie met standaard smartphones en tablets via de Oventrop app voor comfortabel meten en loggen. De met de rekenprogramma's OVplan en OVselect bepaalde gegevens zijn opvraagbaar.
Na het invoeren van de klepgegevens en het gewenste debiet kan de voorinstelling voor Oventrop strangregelventielen worden berekend. Ook de permanente registratie van drukverschil en debiet is mogelijk. De optionele aansluiting van twee temperatuursensoren, bijv. voor aanvoer en retour, maakt de directe vermogensberekening mogelijk.
In stevige koffer met alle benodigde adapters voor aansluiting op Oventrop ventielen. Smartphone of tablet zijn niet bij de levering inbegrepen.

OV-Connect drukverschilsensor

Drukverschilopnemer voor permanente drukverschilbewaking op Oventrop-componenten met Classic-meettechniek in verwarmings- en koelinstallaties die met water of water-glycol-mengsels werken. Het drukverschil wordt gemeten via de meetnaalden en de koperen leidingen op de meetventielen van de te meten fitting. Tijdens bedrijf levert de drukverschilopnemer een uitgangssignaal dat evenredig is aan de gemeten drukverschil (0 tot 10 V). Dit signaal kan worden gebruikt door een overkoepelende elektronische regel- en bewakingseenheid van een gebouwbeheersysteem of door afzonderlijke apparaten (bijv. drukindicatoren). Voor cv- en koelinstallaties en drinkwaterinstallaties (circulatieleidingen) tot PN 25. Installatie in aanvoer of retour.

Toebehoren OV meetsysteem

Toebehoren voor klassieke meettechniek

Toebehoren voor eco-meettechniek

Toebehoren steekkoppelingstechniek