"OVsol"
Programma voor Zonne-energie berekeningen.

Het programma biedt de mogelijkheid van een hydraulische inregeling met meerdere kollektoren in één zonne-energie systeem, alsook een berekening van leidingdiameters. De volumestroom, leidingdiameters en capaciteit en inregelstand van de zonne-energiepomp worden berekend. Het programma creëert leidingtekeningen en materiaal lijsten.
Download van „OVsol“
  Naam Geldig bestand
ovsol_setup.exe [Version 2.5.4] 10,67 MB