Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Producten voor netwerken van regelingen en stations

De CS-BS dataloggers gebruiken bustechnologie om de controllers van stations voor zonnewarmteopwekking, voor zoetwaterverwarming of voor verschillende verwarmingscircuits uit te lezen. Op de CS-BS-6 datalogger kunnen maximaal 6 buscontrollers worden aangesloten. Gegevens van de verschillende controllers worden door de CS-BS datalogger ingelezen om bedrijfstoestanden, temperaturen en volumestromen en energiegegevens over een langere periode op te slaan en te visualiseren. Hieruit kunnen vervolgens nieuwe instellingsparameters voor de controllers worden bepaald om het werkingsgedrag van het gehele systeem, waarin de opslagtank en de ketel zijn opgenomen, te verbeteren of om foutdiagnoseuit te voeren. De geïntegreerde webinterface biedt toegang tot het systeem met behulp van een standaard webbrowser.

De CS-BS-6 datalogger en de Regtronic KM-BACnet IP-communicatiemodule hebben een BACnet IP-interface om de aangesloten controllers te integreren in de gebouwautomatisering. De Regtronic KM-TCP communicatiemodule is beschikbaar voor klanten die controllers in hun systeem willen integreren via Modbus TCP.

Een maximale regtronic KM of een CS-BS datalogger kan op elke Regtronic controller worden aangesloten.

Producten voor netwerken van regelingen en stations