Grupy pompowe do łączenia źródła ciepła z instalacją
Instalacja z więcej niż jednym kotłem, z rozdziałem obiegów kotłowego i grzejnego

A: Obieg instalacji ogrzewania płaszczyznowego
B: Obieg grzejnikowy
Nr Artykuł Oventrop
Nr kat.
Ilość Dodaj do
zestawienia
1
1033314
2
1089006
3
1351590
4
1355071
5
1355271
6
1351583