Logo Oventrop GmbH & Co. KG
Oprócz informacji o produktach nowa aplikacja Oventrop-App ułatwia ich dobór i bieżący serwis.
Jej pobranie i uruchomienie na smartfonie umożliwi wykonanie czynności, które do niedawna wymagały pracy przy biurku i użycie specjalistycznego oprogramowania. Jedna z podstawowych funkcji nowej aplikacji pozwala na zrównoważenie hydrauliczne instalacji w miejscu wskazanym przez klienta.
Pozostałe umożliwiają m.in. obliczenie strat ciepła, dobór i wyliczenia nastaw zaworów równoważących, wymiarowanie regulatorów różnicy ciśnień i zapis wykonanej pracy. Aplikacja może być użyta również do wyliczenia mocy grzejników. Wszystkie wyniki mogą być wygodnie transferowane przy użyciu poczty mailowej.
Użytkownik ma bezpośredni dostęp do zintegrowanych w aplikacji danych technicznych i innych informacji o produkcie (zapisanych  w formacie pozwalającym na wydruk) oraz pośredni do kompletnego katalogu dostaw.

Funkcje:

 • Asystent ErP do wyliczenia etykiety energetycznej systemu
 • Uproszczony kalkulator strat ciepła wg EN 12831
 • Dobór mocy grzejników
 • Dobór zaworów termostatycznych
 • Dobór zaworów równoważących
 • Dobór regulatorów różnicy ciśnień
 • Obróbka projektu
 • Katalog Oventrop (opcja)
 • Arkusze danych technicznych
 • Aktualności Oventrop
 • Dane teleadresowe